Kontakt, siedziba, adres

e-mail: kontakt@wysokoniscy.pl

PIOTR POLAK menadżer
Tel. 606 335 398

Odpowiedzialny za:
kontrakty, umowy, szczegóły, detale, kalendarz itp.

ŁUKASZ FURMAŃCZYK oddział końskie
Tel. 668 608 121

Odpowiedzialny za:
konsultacje i porady (teren powiatu koneckiego)

ROBERT BODZIOCH dyrektor muzyczny
Tel. 609 185 771

Odpowiedzialny za:
muzyczną stronę zespołu, nuty, akordy, tonacje, dobór piosenek,
kompozycje, muzyka i słowa w projekcie GOX.

Siedziba:

miejscowość Karsznice 80d
gmina Małogoszcz
powiat Jędrzejów
województwo Świętokrzyskie
kraj Polska…
kontynent Europa…
planeta Ziemia…

Numer konta:
BGŻ
40 2030 0045 1130 0000 0789 5640

Jeżeli na ten moment przebywasz poza granicami naszego kraju,
lub daleko w Polsce, wystarczy przelew na konto i termin już masz zaklepany…